Teicneolas-taice

SwiftKey

AndroidMac
Tha GĂ idhlig ri fhaighinn air SwiftKey a-nis cuideachd an dĂ  chuid air Android agus iOS. Tha e gu math furasta ge-tĂ . Tadhail air Google

Meur-chlàr dhan chlò Ghàidhealach

Tha fhios nach eil mòran ’ga chur gu feum ach fhuair sinn iarrtas agus leis gur sinne bodaich-theicneolais na Nollaig… ’S e meur-chlĂ r a

Teacsa ’na chainnt – Guth Cheitidh

AndroidMacWindows
Tha gleus ri lĂ imh a-nis a leughas teacsaichean digiteach os Ă rd – ann an GĂ idhlig. ’S e gleus teacsa ’na chainnt a chanar ris

Adaptxt

AndroidMac
Ged a tha e ri fhaighinn fhathast, chan eil Keypoint a’ leasachadh Adaptxt tuilleadh. Mholamaid dhut SwiftKey a stàladh ’na àite airson teacsadh ro-innseach

Penfriend

Windows
Tha Penfriend ’na inneal taic-sgrìobhaidh a chuidicheas tu a’ sgrìobhadh rudan air a’ choimpiutair is e a’ dèanamh tomhas air an fhacal a tha

Google Translate

An turas seo, chan e moladh a bheir sinn dhut ach rabhadh. Na cleachd e. Cha doir Google Translate dhut ach dearg-sgudal, gu sònraichte