Teicneolas-taice

Swiftkey

Android
Tha GĂ idhlig ri fhaighinn air Swiftkey a-nis cuideachd ach dĂŹreach air Android – gu mĂŹ-fhortanach, chan eil iad a’ cur uiread a chĂ nan air

Meur-chlàr dhan chlò Ghàidhealach

Tha fhios nach eil mòran ’ga chur gu feum ach fhuair sinn iarrtas agus leis gur sinne bodaich-theicneolais na Nollaig… ’S e meur-chlĂ r a

Teacsa ’na chainnt – Guth Cheitidh

MacWindows
DREACH PUIST – ’GA LEASACHADH Tha gleus ri lĂ imh a-nis a leughas teacsaichean digiteach os Ă rd – ann an GĂ idhlig. ’S e gleus teacsa

Adaptxt

AndroidMac
  Tha Adaptxt ’na ghleus airson teacsadh ro-innseach (’s e sin predictive texting) sa GhĂ idhlig (agus, eadar dĂ  sgeul Gaeilge agus Gaelg cuideachd). Tha

Penfriend

Windows
Tha Penfriend ’na inneal taic-sgrìobhaidh a chuidicheas tu a’ sgrìobhadh rudan air a’ choimpiutair is e a’ dèanamh tomhas air an fhacal a tha