Dearbhadh-litreachaidh

Microsoft Office (2013)

Windows
Chan e susbaint Ăšr a tha seo ach Dearbhair LTS ann an deise Ăšr mar gum biodh. Obraichidh e ann an Microsoft Office 2013

An Dearbhair Beag

FirefoxLibreOfficeOpenOfficeOpera
Tha an Dearbhair Beag ’na dhearbhair-litreachaidh a tha stèidhichte air stòr-dàta nam faclan a tha san Fhaclair Bheag agus is esan an dearbhair as

Dearbhair LTS

LibreOfficeMicrosoft OfficeOpenOffice
’S e dearbhair-litreachaidh a tha ann an Dearbhair LTS a chaidh a dhèanamh le Foghlam Alba, stèidhichte air an dearbhair a rinn Roy Wentworth