Deagh-cheist. Cha robh fòn tapaidh Gàidhlig aig Màiri Mhòr nan Òran ’s cha robh feum aig Fionn MacCumhail air laptop air an robh Ubuntu