Feadhainn eile

World Community Grid

MacWindows
Chan eil seo ri fhaighinn ann an Gàidhlig ach tha sgioba Gàidhlig ann. Sa chiad dol a-mach, ’s mathaid gum bu chòir dhomh mìneachadh

Skype

LinuxWindows
’S e prògram leis an urrainn dhut fòn a chur gu daoine slighe an eadar-lìn a tha ann an Skype. Leis a sin, cha

BBC Alba thall thairis

Tha na dearbh-dhuilgheadasan aig daoine a dh’imrich thall thairis ’s a tha airson coimhead air prògraman BBC san fharsaingeachd ’s a tha air daoine

GenoPro

MacWindows
’S e bathar-bog a leigeas leat craobhan-sinnsearachd a chruthachadh a tha ann an GenoPro. Cha leig thu leas ach a stàladh agus an uairsin

Freefilesync

LinuxMacWindows
Tha Freefilesync ’na ghoireas a bheir cothrom dhut lethbhreacan-glèidhidh (sin backups) a dhèanamh dhe na faidhlichean agad. Prògram gu math feumail agus furasta goireasach