Stiùireadh air stoidhle cànain

Tha an stiùireadh air stoidhle cànain (style guide, mar a chanar sa chainnt eile) seo gu sònraichte do dhaoine a tha ag eadar-theangachadh bathar-bog is rudan coltach riutha air an eadar-lìon. Tha e stèidhichte air an obair eadar-theangachaidh a rinneadh gu ruige seo air gach rud eadar Microsoft Office is Mozilla Firefox. ’S e seo an ‘industry standard’ mar a chanar.

Luchdaich a-nuas an treòir (PDF)

Pin It on Pinterest