Siostaman-obrachaidh

Ubuntu

Linux
Tha Ubuntu ri fhaighinn ann an GĂ idhlig cuideachd. Ag innse na fĂŹrinn, bha e ri fhaighinn roimhe seo ach bha an t-eadar-theangachadh cho sgriosail

Windows

Windows
’S e (aig an ìre-sa) Windows an siostam-obrachaidh as cumanta air coimpiutairean. Tha e a-nis, on a thàinig Windows 8 (agus 8.1) a-mach, ri

OSX agus iOS

Mac
Chan eil cus Gàidhlig air na Macs aig an ìre-sa. Ach a-mach o 10.8, ’s urrainn dhut Gàidhlig a thaghadh mar locale. ’S ciall

ClĂ ran-taice clasaigeach airson Windows 8

Windows
Ma fhuair thu Windows 8 agus mur eil na h-atharraichean mòra a rinneadh air a’ cho-dhealbhachd ’s an dòigh air a thòisicheas a’ còrdadh riut,