Mar a gheibh thu na strĂ can

Siostaman Windows 8/10

Windows
Tha iomadh dòigh ann gus sin a dhèanamh ach chan eil ach aonan ann a tha ciallach, sÚbailte, luath. 1. Am meur-chlàr English United

Linux, Ubuntu ⁊ an càirdean

Ubuntu
Chan eil ach aon dòigh chiallach air Linux/Ubuntu na strĂ can a chur ann – sin am meur-chlĂ ir English (UK, extended WinKeys). No a sheise

Mac (OSX)

Mac
Tha dà dhòigh ann stràcan fhaighinn air Mac. ’S iad ath-ghoiridean an t-siostaim an fheadhainn as fhasa. Air Mac sam bith, gheibh thu àèìòù

Android, Hudl is uidheaman mobile eile

Tha uiread a dh’uidheaman mobile ann san latha an-diugh gu bheil e car doirbh stiùireadh a thoirt seachad a thaobh gach aon dhiubh ach

Chrome (Chromebook)

An dà-rìribh? Chromebook? Tha sin cho dona a thaobh cànain ’s a ghabhas, nas miosa fhathast na stuth o Apple. Co-dhiù, ma tha fear

Siostaman Windows (XP/7)

Windows
Mas ann air Windows 10 a tha thu, coimhead air an duilleag seo. Tha iomadh dòigh ann gus sin a dhèanamh ach chan eil